Početna
O nama
Kontakt
BHS / ENG / SRB

Diši slobodno

Provera kvaliteta vazduha 24/7 sa pametnim rešenjem za kontrolu parametara u svim sredinama.

Zagađenost vazduha nastaje sa odstupanjem od njegovog normalnoga sastava, zbog prisutnosti stranih tvari u koncentracijama u kojima one u kraćem vremenskom periodu uzrokuju direktnu štetu za zdravlje ljudi ili drugih živih organizama.

Ipak, bez kontrole kvaliteta vazduha i poduzimanja adekvatnih mjera, posledice zagađenosti vazduha utiču kako na čoveka tako i na čitav ekosistem.

Go Air business

Nudi vam sve informacije za nadzor životne sredine u realnom vremenu, bez obzira na lokaciju i geografske faktore.

Web aplikacija Go Air Business namenjena je institucijama i organizacijama, čiji je cilj uticanje na razvoj zdravijeg okruženja, kroz detaljno merenje, analizu podataka i kreiranje planova za upravljanje kvalitetom vazduha u urbanim i drugim sredinama.


Kontrolna tabla

Mapa sa senzorima

Analitička tabla

Izveštavanje

Alarmi

Prednosti

Pretvorite podatke u rezultate!

Opasnosti

Veliku opasnost po zdravlje predstavljaju visoko štetne čestice PM10 i PM2,5

Go Air IoT rešenje obezbediće praćenje antropogenih zagađivača i detaljno merenje njihovih koncentracija u vazduhu.

Mogućnosti

Go Air nudi i mogućnost podešavanja alarma za sve parametre koji se prate.

Kroz notifikacije u aplikaciji korisnici će biti obavešteni da su vrednosti prešle dozvoljeni prag.

Rešenje

Kontrola vazduha je esencijalna za zdrav život celog ekosistema.

Uz Go Air kao pouzdan sistem za prikaz kvaliteta vazduha pretvarate problem zagađenja vazduha u šansu za čistije okruženje.

Imate pitanja za nas?

Želite da prijavite grešku ili su Vam potrebne informacije? Servis za podršku korisniku dostupan je 24/7.